Lahden kaupunginvaltuusto otti maanantaina voimakkaasti kantaa Lahden talouden tasapainottamisen keinoihin. Valtuustolle esitettiin toimialakohtaisia säästötoimenpiteitä, mutta valtuustoryhmät päätyivät neuvottelujen tuloksena esittämään säästöille reunaehtoja. Ryhmien muutosehdotus oli yhteistyössä tehty kompromissi, mikä hyväksyttiin äänin 54-1.

Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan ensi lukukaudeksi suunniteltuja opetuksen ryhmäkokoja ei muuteta eikä joukkoliikenteen lipputaksoja nosteta. Muutosehdotuksen mukaan tasapainottamistoimenpiteet tulee toteuttaa niin, että kaupunkilaisille koituu mahdollisimman vähän haittaa. Valtuusto linjasi, että sivistystoimiala kohdentaa säästötoimet opetuksen määrään ja ryhmäkokoihin puuttumatta. Lisäksi pohjaesityksessä tarjottu joukkoliikenteen nettomenojen 200 000 euron leikkaus perutaan ja se tehdään työllistämisen määrärahaan.

Kaupunginvaltuusto päätti, että lautakuntien on tiedotettava kohdennetuista säästötoimenpiteistä valtuustolle viimeistään elokuun loppuun mennessä.

Tiukka menokuri jatkuu

Lahden kaupungin talous tasapainottui merkittävästi vuonna 2014. Tasapainoa saatiin pitkäjänteisesti toteutettujen rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten että koko organisaation ja henkilöstön kustannustietoisen toiminnan ansiosta. Vuonna 2014 myös henkilöstön määrä väheni merkittävästi.

Kuluvan vuoden talousarvio edellyttää viime vuonna käynnistettyjen toimenpiteiden jatkamista. Talousarvio on ylittymässä mm. verotulojen alenemisen ja työllisyysmäärärahojen ylittymisen takia. Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirran mukaan taloutta kiristää osin myös suunniteltujen

Photo credit: kenteegardin / Source / CC BY-SA

Vastaa