Vesijärvi on ollut aikoinaan hyvä jokirapujärvi, mutta alkuperäinen jokirapukanta on hävinnyt Vesijärvestä rapuruton myötä. Täplärapukannan kotiuttaminen siirtoistutuksilla aloitettiin vuonna 2009 ja ravustus on ensimmäistä kertaa sallittua tänä vuonna. Ravustuskausi alkaa 21.7. klo 12:00 ja päättyy 31.10. Vesijärven rapusaaliiden osalta on toistaiseksi vielä maltilliset odotukset, koska aikaisempien vuosien koeravustusten saaliit ovat olleet melko vaatimattomia, eikä alkukesän sää ole ollut paras mahdollinen tulevan rapukauden kannalta.

Vesijärvellä kaupungin vesialueelle myytävällä pyydysmerkillä saa ravustaa viidellä merralla. Pyydysmerkkejä (enintään 2 kpl/ruokakunta) myydään Teknisen ja ympäristötoimialan palvelupisteessä.

Vesijärvellä on runsaasti vesiliikennettä, minkä vuoksi pyydysten merkintään tulee kiinnittää erityistä huomiota. Jokainen rapumerta tulee merkitä vähintään 5 cm pinnan yläpuolelle ulottuvalla koholla, joka ei saa olla läpinäkyvä. Kohoon tulee merkitä nimi, yhteystiedot sekä pyydysmerkin numero.

Vastaa